Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
4055
-117144
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
53 / 883
-25
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
33 / 226
-9
Ակտիվ աշակերտներ
34 / 519
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 20
Ակտիվ դասարաններ
3 / 32

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.