Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
113796
+2329
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
15 / 950
-2
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
14 / 239
-2
Ակտիվ աշակերտներ
118 / 517
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 19
Ակտիվ դասարաններ
4 / 27

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.