Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
106523
+2028
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
9 / 885
-3
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
8 / 230
-3
Ակտիվ աշակերտներ
409 / 507
Ակտիվ ուսուցիչներ
13 / 19
Ակտիվ դասարաններ
21 / 26

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.