Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
83787
+82568
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 813
+67
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
4 / 212
+38
Ակտիվ աշակերտներ
390 / 503
Ակտիվ ուսուցիչներ
10 / 19
Ակտիվ դասարաններ
27 / 31

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.