Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
853508
+27090
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
1 / 923
0
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
1 / 237
0
Ակտիվ աշակերտներ
1202 / 1303
Ակտիվ ուսուցիչներ
24 / 33
Ակտիվ դասարաններ
89 / 99

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.