Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
952766
+1233
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 1040
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 254
0
Ակտիվ աշակերտներ
272 / 1317
Ակտիվ ուսուցիչներ
23 / 38
Ակտիվ դասարաններ
3 / 61

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.