Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
943405
+30658
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
1 / 993
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 250
0
Ակտիվ աշակերտներ
736 / 1314
Ակտիվ ուսուցիչներ
26 / 39
Ակտիվ դասարաններ
24 / 60

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.