Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
205793
+15766
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 887
-3
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
1 / 23
0
Ակտիվ աշակերտներ
290 / 477
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 23
Ակտիվ դասարաններ
26 / 47

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.