Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
207928
-1402
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
8 / 971
0
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
1 / 83
0
Ակտիվ աշակերտներ
89 / 408
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 15
Ակտիվ դասարաններ
10 / 43

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.