Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
166109
+86255
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 820
-1
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
1 / 23
0
Ակտիվ աշակերտներ
292 / 567
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 46
Ակտիվ դասարաններ
23 / 48

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.