Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
48431
+214
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
57 / 1041
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
43 / 254
-1
Ակտիվ աշակերտներ
42 / 249
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 18
Ակտիվ դասարաններ
5 / 38

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.