Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
43526
+1373
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
46 / 967
-4
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
35 / 246
-2
Ակտիվ աշակերտներ
73 / 245
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 21
Ակտիվ դասարաններ
10 / 40

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.