Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
37948
+15895
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
33 / 892
-6
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
27 / 230
-9
Ակտիվ աշակերտներ
165 / 246
Ակտիվ ուսուցիչներ
7 / 20
Ակտիվ դասարաններ
19 / 37

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.