Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
11915
+3020
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
23 / 820
-12
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
16 / 213
-9
Ակտիվ աշակերտներ
88 / 194
Ակտիվ ուսուցիչներ
8 / 20
Ակտիվ դասարաններ
11 / 38

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.