Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
316804
+6386
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
7 / 994
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
6 / 251
-1
Ակտիվ աշակերտներ
435 / 818
Ակտիվ ուսուցիչներ
13 / 24
Ակտիվ դասարաններ
22 / 42

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.