Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
174745
+12901
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
6 / 918
0
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
5 / 236
0
Ակտիվ աշակերտներ
457 / 689
Ակտիվ ուսուցիչներ
18 / 23
Ակտիվ դասարաններ
34 / 40

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.