Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
130183
+121767
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 859
+26
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
4 / 223
+17
Ակտիվ աշակերտներ
463 / 682
Ակտիվ ուսուցիչներ
18 / 23
Ակտիվ դասարաններ
34 / 39

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.