Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
18273
-418805
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
10 / 880
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
6 / 226
-2
Ակտիվ աշակերտներ
98 / 860
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 27
Ակտիվ դասարաններ
6 / 57

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.