Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
436145
+3508
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 1031
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 254
0
Ակտիվ աշակերտներ
525 / 864
Ակտիվ ուսուցիչներ
23 / 29
Ակտիվ դասարաններ
34 / 56

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.