Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
10620
-208514
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
16 / 879
-4
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
12 / 226
-2
Ակտիվ աշակերտներ
91 / 516
Ակտիվ ուսուցիչներ
7 / 35
Ակտիվ դասարաններ
3 / 45

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.