Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
181719
+81458
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
10 / 967
+10
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
9 / 246
+10
Ակտիվ աշակերտներ
379 / 505
Ակտիվ ուսուցիչներ
23 / 39
Ակտիվ դասարաններ
24 / 45

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.