Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
223224
+2293
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
11 / 1031
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 254
0
Ակտիվ աշակերտներ
331 / 522
Ակտիվ ուսուցիչներ
19 / 36
Ակտիվ դասարաններ
24 / 49

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.