Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
11560
+3841
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
99 / 967
+14
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
7 / 92
-6
Ակտիվ աշակերտներ
50 / 106
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 4
Ակտիվ դասարաններ
4 / 11

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.