Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1181
-12195
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
127 / 886
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
9 / 69
-2
Ակտիվ աշակերտներ
10 / 91
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 3
Ակտիվ դասարաններ
0 / 10

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.