Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
4148
-97935
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
49 / 879
-16
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 71
-3
Ակտիվ աշակերտներ
55 / 386
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 17
Ակտիվ դասարաններ
1 / 26

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.