Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
101116
+1500
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
33 / 1031
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 83
0
Ակտիվ աշակերտներ
143 / 388
Ակտիվ ուսուցիչներ
15 / 24
Ակտիվ դասարաններ
7 / 25

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.