Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
831
+2
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
364 / 1037
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
19 / 67
-1
Ակտիվ աշակերտներ
4 / 27
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 9
Ակտիվ դասարաններ
2 / 18

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.