Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
335
+314
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
347 / 891
+242
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
5 / 17
+5
Ակտիվ աշակերտներ
12 / 16
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 9
Ակտիվ դասարաններ
9 / 12

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.