Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
764
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
310 / 970
-16
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
15 / 58
-11
Ակտիվ աշակերտներ
11 / 22
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 9
Ակտիվ դասարաններ
7 / 16

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.