Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
15
-9
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
553 / 819
-130
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
9 / 16
-1
Ակտիվ աշակերտներ
5 / 12
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 9
Ակտիվ դասարաններ
4 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.