Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Revision

Բարդություն հեշտ

1
2. Revision

Բարդություն հեշտ

2
3. Revision

Բարդություն հեշտ

2
4. Revision

Բարդություն միջին

3
5. Revision

Բարդություն միջին

4
6. Revision

Բարդություն միջին

4
7. Revision

Բարդություն բարդ

6
8. Revision

Բարդություն բարդ

6
9. Revision

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Adverbs

Բարդություն հեշտ

6

Ուսումնական ձեռնարկներ