Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Ստորև ներկայացված քարտեզում թվերով նշված են. \(1\)- լեռնաշղթա; \(2\) և \(3\)- բարձրավանդակ; \(4\)-սարահարթ; \(5\)-բարձրավանդակ; \(6\)-սարահարթ; \(7\) և \(8\)-լեռ; \(9\)-բարձրավանդակ; \(10\)-սարահարթ; \(11\)-իջվածք; \(12\) և \(13\)- սարահարթ; \(14\) և \(15\)-լեռնաշղթա:
 
Որոշիր ճիշտ պատասխանները
 
 Afrika makerevuyt-urvagcayin.jpg
 
Նշել քարտեզում Էլ Աբյադ և Ասեղի հրվանդաններին առավել մոտ երկու օբյեկտների անուններն՝ ըստ քարտեզում դրանց թվերի աճող հաջորդականության :
 
 և