Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

7.5Մ.
Վանդակներում գրեք ճիշտ պատասխանները
 
1.Tropical_Rainforest.jpg  2.chaparral.png
3.desert.jpg  4.laynaterev.jpg
5.prairie.jpg  6.savannah.jpg
7.taiga.jpg  8.Tundra.jpeg
 
Նկարներում պատկերված են աշխարհի հիմնական բնական զոնաների մեծ մասը: Օգտվելով նկարների համարակալումից՝ գրեք այդ զոնաներից հետևյալ երեքի անվանումները (օրինակ՝ տափաստանների և անտառատափաստանների կամ մշտադալար կոշտատերև անտառների և թփուտների)՝ 7;8;1 ըստ թվանշանների պահանջվող հաջորդականության:
 
Ուշադրություն դարձրեք, որ բարեխառն անտառների փոխարեն ներկայացված են դրա երկու ենթազոնաները, որոնց անվանումն էլ պետք է գրվի ըստ անհրաժեշտության
 
Պատ 1. բնական զոնա (կամ ենթազոնա)
 
Պատ 2. բնական զոնա (կամ ենթազոնա)
 
Պատ 3. բնական զոնա (կամ ենթազոնա)

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում