Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ջերմաստիճան Ջերմաստիճանի հասկացությունը, չափումը, չափման միավորը
2. Տաքացում, սառեցում, հալում և պնդացում: Ջերմային երևույթների բազմազանությունը Հալումը և պնդացումը՝ որպես ջերմային երևույթների բազմազանության դրսևորում
3. Գոլորշացում, խտացում, եռում Գոլորշացումը, խտացումը, եռումը՝ որպես ջերմային երևույթների բազմազանության դրսևորում
4. Ջերմային երևույթներ. ջերմային ընդարձակում Ջերմային ընդարձակումը՝ որպես ջերմային բազմազանությունների դրսևորում
5. Ջերմային էներգիայի աղբյուրներ Գաղափար ջերմային էներգիայի աղբյուրների մասին, դրանց բազմազանությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ջերմաստիճան, ջերմաչափ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կազմել նախադասություն ջերմաստիճանի և ջերմաչափի մասին
2. Որոշել, թե որ մարմնից է փոխանցվում ջերմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ընտրել այն սլաքը, որը ցույց է տալիս մարմնից մարմին ջերմության փոխանցումը
3. Գոլորշացում, եռում, խտացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սահմանումներ և օրինաչափություններ գոլորշացման և եռման վերաբերյալ
4. Գտնել հալման և պնդացման վերաբերյալ պնդումների շարունակությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հալման և պնդացման վերաբերյալ պնդումների շարունակությունները
5. Որոշել ջերմային հավասարակշռության հավանական ջերմաստիճանը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված են տարբեր ջերմաստիճաններ ունեցող երկու մարմին: Պետք է որոշել այն ջերմաստիճանը, որը կունենան մարմինները ջերմային հավասարակշռության հաստատումից հետո
6. Որոշել ջերմաստիճանը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Որոշել սարքի բաժանման արժեքը և ջերմաստիճանի մեծությունը
7. Որոշել մարմինների հավանական ջերմաստիճանը հպումից ինչ- որ ժամանակ անց 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Որոշել մարմինների հավանական ջերմաստիճանը հպումից ինչ-որ ժամանակ անց
8. Որոշել, թե ինչ ջերմային երևույթ է տեղի ունենում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված գծապատկերից որոշել, թե ինչ ջերմային երևույթ է տեղի ունենում
9. Նշել, թե ինչ վիճակում է գտնվում նյութը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է նշել, թե ինչ վիճակում է գտնվում օղակում նշված նյութը
10. Ջերմային երևույթները մեր շուրջը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կրկնել ջերմային երևույթներից գոլորշացումը, խտացումը, եռումը, հալումը, պնդացումը
11. Հաշվել վառելանյութի անջատած էներգիան 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել վառելանյութի անջատած էներգիան
12. Ջերմային էներգիա, աղբյուրները, կիրառումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ջերմային էներգիա, աղբյուրները, կիրառումը
13. Ջերմային ընդարձակում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Ջերմային ընդարձակումը մեր շուրջ
14. Նշել ջերմային երևույթը և նյութի վիճակը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Ելնելով գծապատկերի տվյալնեից՝ պետք է նշել ջերմային երևույթը կամ նյութի վիճակը
15. Որոշել պահանջվող վառելանյութի քանակը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է որոշել վառելանյութի քանակը այլ վառելանյութի անջատած ջերմությամբ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գազ, հեղուկ, պինդ մարմիններ 00:20:00 միջին 21Մ. Նյութի փոխակերպումները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ջերմային երևույթներ, ջերմաստիճան 00:15:00 միջին 29Մ. Գաղափար ջերմության, ջերմաստիճանի և ջերմային երևույթների մասին
2. Ջերմային երևույթներ, վառելանյութի այրման ջերմաքանակ 00:30:00 բարդ 44Մ. Տեսական հարցեր և վարժություններ ջերմային երևույթների, նյութի փոխակերպումների, վառելանյութի այրման վերաբերյալ