Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արքիմեդյան ուժ

Բարդություն հեշտ

2
2. Որոշել արքիմեդյան ոժը

Բարդություն միջին

3
3. Մեկնաբանել երևույթները

Բարդություն միջին

3
4. Լրացնել բաց թողած բառերը

Բարդություն միջին

4
5. Մեկնաբանել նկարում պատկերված իրավիճակները

Բարդություն միջին

3
6. Համեմատել մարմինների և նյութերի խտությունները

Բարդություն միջին

3
7. Արքիմեդյան ուժը գազերում

Բարդություն միջին

3
8. Վերլուծել պատկերված իրավիճակը

Բարդություն բարդ

5
9. Համեմատել հեղուկների խտությունները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ