Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հեղուկներում և գազերում մարմնի դուրս հրող ուժը Հեղուկներում և գազերում մարմնի դուրս հրող ուժը: Հասկացություններ, օրինաչափոթւյուններ, օրենքներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արքիմեդյան ուժ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պատասխանել արքիմեդյան ուժի վերաբերյալ հարցերին
2. Որոշել արքիմեդյան ոժը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է օդում և հեղուկում մարմնի կշիռներով որոշել արքիմեդյան ոժը
3. Մեկնաբանել երևույթները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է մեկնաբանել ներկայացված երևույթը
4. Լրացնել բաց թողած բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է լրացնել բաց թողած բառերը և կազմել ճիշտ նախադասություն արքիմեդյան ուժի վերաբերյալ
5. Մեկնաբանել նկարում պատկերված իրավիճակները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է մեկնաբանել նկարում պատկերված իրավիճակները
6. Որոշել մարմնի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է որոշել մարմնի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը՝ օգտվելով խնդրի տվյալներից
7. Համեմատել մարմինների և նյութերի խտությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել մարմինների և նյութերի խտությունները
8. Արքիմեդյան ուժը գազերում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է մեկնաբանել գազերում արքիմեդյան ուժի դրսևորումները
9. Վերլուծել պատկերված իրավիճակը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կատարելով վերլուծություններ՝ պետք է համեմատել մարմնների կամ հեղուկների խտությունները կամ տալ իրավիճակի վերլուծությունը
10. Համեմատել հեղուկների խտությունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է որոշել, թե որ հեղուկի խտությունն է մեծ/փոքր

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արքիմեդյան ուժ: Վարժություններ լողալու պայմանների մասին 00:20:00 միջին 18Մ. Վարժություններ արքիմեդյան ուժի և լողալու պայմանների մասին

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճնշումը հեղուկներում և գազերում 00:20:00 միջին 26Մ. Տեսական հարցեր և վարժություններ «Ճնշումը հեղուկներում և գազերում» թեմայի վերաբերյալ
2. Ճնշումը հեղուկում և գազում: Արքիմեդյան ուժ 00:15:00 միջին 19Մ. Տեսական հարցեր և վարժություններ հեղուկում և գազում ճնշման վերաբերյալ