Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

3Մ.
1. Համակեցությունների տեսակները 1Մ.
2. Կենսացենոզը կազմող օրգանիզմները 1Մ.
3. Օրգանիզմի առնչությունը շրջակայի հետ 1Մ.