Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետի հեռավորությունը ուղղից

Բարդություն հեշտ

1
2. Հեռավորությունը զուգահեռ ուղիղների միջև

Բարդություն հեշտ

2
3. Ուղղահայաց և թեք

Բարդություն հեշտ

3
4. Հեռավորությունը հավասարակողմ եռանկյան կողմից

Բարդություն միջին

3
5. Հավասարասրուն եռանկյան բարձրությունը

Բարդություն միջին

2
6. Միջնուղղահայաց

Բարդություն միջին

4
7. Հատվածների որոշումը եռանկյան կողմերի վրա

Բարդություն միջին

6
8. Եռանկյան կողմերից հավասարահեռ կետը

Բարդություն հեշտ

3
9. Եռանկյան անկյան մասը

Բարդություն բարդ

5
10. Եռանկյունների տեսակների ապացուցումը

Բարդություն միջին

12

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ