Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղանկյուն եռանկյան անկյան մասը

Բարդություն միջին

3
3. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր և արտաքին անկյունները

Բարդություն հեշտ

2
4. Ուղղանկյուն եռանկյան էջի հատկությունը

Բարդություն միջին

2
5. Անկյունների որոշումը

Բարդություն միջին

3
6. Հատվածների համեմատում

Բարդություն միջին

3
7. Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները

Բարդություն միջին

3
8. Եռանկյան բարձրությունների կազմած անկյունը

Բարդություն միջին

3
9. Անկյունների որոշում

Բարդություն միջին

3
10. Հավասարասրուն եռանկյան մեջ տրված հատվածների կազմած անկյունը

Բարդություն բարդ

4
11. Ճիշտ պնդումների ընտրություն (30 աստիճան)

Բարդություն միջին

1
12. Ճիշտ պնդումների ընտրություն (45 աստիճան)

Բարդություն միջին

1
13. Պնդումներ ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

2
14. Պարագծի և ներքնաձիգի կրկնապատիկի համեմատումը

Բարդություն միջին

1

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ