Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4♦
\(O\) հատման կետը \(NE\) և \(RM\) հատվածների միջնակետն է:
Գտիր N և R անկյունների մեծությունները \(NRO\) եռանկյան մեջ, եթե
M\(=\)44° ևE\(=\)36°
 
                                              \(M\)                                                                                                \(E\)
   Trijst_vien_paz11.png
\(N\)                                                                                                     \(R\)
 
Ա. Քանի որ հատվածները կիսվում են, ապա՝
 
1. \(NRO\) եռանկյան \(RO\) կողմը հավասար Է \(EMO\) եռանկյան  կողմին:
            
 
2. \(NRO\) եռանկյան р\(NO\) կողմը հավասար է՝  կողմին: 
           
 
\(RON\) անկյունը հավասար է  անկյանը՝ որպես հակադիր անկյուն:
 
Եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն:
 
Բ. Հավասար եռանկյունների համապատասխան անկյունները հավասար են՝
 
N\(=\)°
R\(=\)°

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում