Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
\(O\) հատման կետը \(PF\) և \(LV\) հատվածների միջնակետն է:
 
ԳտիրP և L անկյունների մեծությունները \(PLO\) եռանկյան մեջ, եթեV\(=\)34° ևF\(=\)45°
 
                                            \(V\)                                                                                     \(F\)
Trijst_vien_paz11.png\(P\)                                                                                                  \(L\)
                                              
Ա. Քանի որ հատվածները կիսվում են, ապա՝
 
1. \(PLO\) եռանկյան \(LO\) կողմը հավասար Է \(FVO\) եռանկյան  կողմին:
            
 
2. \(PLO\) եռանկյան \(PO\) կողմը հավասար է՝  կողմին: 
           
 
\(LOP\) անկյունը հավասար է  անկյանը՝ որպես հակադիր անկյուն:
 
Եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն:
 
Բ. Հավասար եռանկյունների համապատասխան անկյունները հավասար են՝
 
P\(=\)°
 
L\(=\)°

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում