Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյունների հավասարության հայտանիշի ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի կիրառումը

Բարդություն հեշտ

5
3. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը

Բարդություն հեշտ

5
4. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը

Բարդություն հեշտ

1
5. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի կիրառումը

Բարդություն հեշտ

4
6. Հավասար եռանկյունների ընտրությունը նկարից

Բարդություն հեշտ

1
7. Հավասար եռանկյունների ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
8. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշը

Բարդություն միջին

2
9. Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները

Բարդություն միջին

2
10. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունների կիսորդների հավասարությունը

Բարդություն միջին

8
11. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի կիրառումը

Բարդություն միջին

4
12. Եռանկյունների հավասարության բոլոր հայտանիշների կիրառումը

Բարդություն միջին

10
13. Եռանկյունների երկու զույգերի հավասարության ապացուցումը

Բարդություն բարդ

11

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ