Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը

Բարդություն հեշտ

3
3. Սեղանի սրունքը

Բարդություն հեշտ

3
4. Ուղղանկյան անկյունագիծը

Բարդություն հեշտ

3
5. Շեղանկյան կողմը

Բարդություն միջին

3
6. Քառակուսու անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
7. Հավասարասրուն եռանկյան բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
8. Ուղղանկյուն եռանկյան էջը

Բարդություն միջին

1
9. Ուղղանկյուն եռանկյան հայտանիշը

Բարդություն միջին

2
10. Հավասարասրուն սեղանի պարագիծը

Բարդություն միջին

3
11. Երկու աղավնիների խնդիրը

Բարդություն միջին

5
12. Հին չինական խնդիր

Բարդություն միջին

5
13. Նավակը ծովում

Բարդություն միջին

4
14. Սանդուղքի խնդիրը

Բարդություն բարդ

3
15. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերը

Բարդություն բարդ

3
16. Զուգահեռագծի բութ անկյունների գագաթների հեռավորությունը

Բարդություն բարդ

5
17. Գերանի խնդիրը

Բարդություն բարդ

2
18. Հավասար շրջանագծերի ընդհանուր լարը

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ