Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Բարդություն հեշտ

3
2. Ուղղանկյունանիստի կողմնային կողը

Բարդություն հեշտ

3
3. Ուղղանկյունանիստի տարրերը

Բարդություն հեշտ

1
4. n-անկյուն բուրգի տարրերը

Բարդություն միջին

1
5. Տեսական պնդումներ բազմանիստների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Խորանարդի ծավալը

Բարդություն միջին

3
7. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային կողը

Բարդություն միջին

1
8. Լողավազանի ծավալը

Բարդություն միջին

4
9. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

1
10. Զուգահեռանիստի տարրերը

Բարդություն միջին

2
11. Ուղղանկյունանիստի և խորանարդի ծավալները

Բարդություն միջին

3
12. n-անկյուն պրիզմայի տարրերը

Բարդություն միջին

1
13. Բուրգի կամ պրիզմայի նիստերը և կողերը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ