Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բերման բանաձևեր Բերման բանաձևեր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բերման բանաձևի կիրառումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է կիրառել համապատասխան բերման բանաձևը
2. Բերման բանաձև, 90 աստիճան, սինուս/կեսինուս 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է կիրառել բերման բանաձևը
3. Բութ անկյան տանգենսի և կոտանգենսի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել բութ անկյունները տանգենսները և կոտանգենսները
4. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքների որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունները
5. Բերման երկու բանաձևերի ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
6. Բութ անկյան եռանկյունաչափական արտահայտությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է բերել սուր անկյան դեպքին
7. Բութ անկյան սինուսի/կոսինուսի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել բութ անկյան սինուսը/կոսինուսը
8. Արտահայտության արժեքի ստացում բերման բանաձևերի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կիրառել բերման բանաձևերը և եռանկյունաչափական հիմնական առնչությունը
9. Տանգենս/կոտանգենսի որոշում բերման բանաձևերի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել հարաբերության արժեքը
10. Սուր և բութ անկյունների սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի արժեքների որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել բութ և սուր անկյունները, որոնց դեպքում ստացվում են ճիշտ հավասարություններ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բերման բանաձևեր» թեմայից 00:25:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ բերման բանաձևերի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բերման բանաձևեր» թեմայից 00:25:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ բերման բանաձևերի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բերման բանաձևեր» թեմայից 00:30:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ բերման բանաձևերի վերաբերյալ