Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եռանկյունաչափական հիմնական բանաձևը Եռանկյունաչափական հիմնական բանաձևը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Միավոր շրջանագծի վրա չգտնվող կետի ընտրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել միավոր շրջանագծի վրա չգտնվող կետը
2. Սուր անկյան սինուսն ու կոսինուսը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել սինուսը/կոսինուսը, եթե տրված է կոսինուսը/սինուսը
3. Նույն սուր անկյան սինուսի ու կոսինուսի քառակուսու որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Եռանկյունաչափական հիմնական նույնության օգնությամբ պետք է գտնել սինուսի/կոսինուսի քառակուսին
4. Կոսինուսի քառակուսու որոշումը՝ տանգենսի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել անկյան կոսինուսի քառակուսին, եթե տրված է տանգենսը
5. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել այն արտահայտությունները, որոնք հավասար են տրված թվին
6. Հիմնական նույնությանը վերաբերող բանաձևի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
7. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Գտնել տրված թվին համապատասխանող եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքը
8. Եռանկյունաչափական առնչությունների ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ առնչությունները
9. Անկյան կոսինուսի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել անկյան կոսինուսը, եթե տրված է տանգենսը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունը» թեմայից 00:15:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական հիմնական առնչության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունը» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական հիմնական առնչության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունը» թեմայից 00:30:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական հիմնական առնչության վերաբերյալ