Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եռանկյան լուծումը Եռանկյան լուծումը, երեք խնդիրներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եռանկյան կողմն անհայտ է, տրված են մյուս երկու կողմերն ու նրանց կազմած անկյունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել եռանկյան կողմը, եթե տրված են մյուս երկու կողմերն ու նրանց կազմած անկյունը
2. Անկյան կոսինուսի որոշումը, երբ տրված են երեք կողմերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել անկյան կոսինուսը
3. Եռանկյան կողմն անհայտ է, տրված են կողմը և երկու անկյունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել եռանկյան կողմը
4. Եռանկյան կողմի հաշվումը, եթե տրված են մյուս կողմն ու երկու անկյունները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել եռանկյան կողմը
5. Խնդիր 1 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է պատասխանել խնդրի լուծմանը վերաբերող հարցերին
6. Խնդիր 2 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է պատասխանել խնդրի լուծմանը վերաբերող հարցերին
7. Եռանկյան լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել եռանկյան անհայտ կողմերն ու անկյունը
8. Անկյունների կոսինուսները, երբ տրված են երեք կողմերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է գտնել անկյունների կոսինուսները
9. Եռանկյան խնդրի լուծումը, կողմ և երկու անկյունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է լուծել եռանկյան խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Եռանկյունների լուծումը» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունների անհայտ տարրերի (եռանկյունների լուծման) վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Եռանկյունների լուծումը» թեմայից 00:25:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունների անհայտ տարրերի (եռանկյունների լուծման) վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Եռանկյունների լուծումը» թեմայից 00:30:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունների անհայտ տարրերի (եռանկյունների լուծման) վերաբերյալ