Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կետի կոորդինատները Կետի կոորդինատների հաշվման բանաձևերը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Միավոր շրջանագծի կետի կոորդինատների որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել միավոր շրջանագծի կետի կոորդինատները
2. Կետի կոորդինատների որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել կետի կոորդինատները
3. Կետի դիրքը միավոր շրջանագծի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ նկարը
4. Անկյան աստիճանային չափի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյան աստիճանային չափը
5. Հարթության կետի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատները
6. Հատվածի կազմած անկյան որոշումը տրված հատվածի ծայրակետի կոորդինատների միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հատվածի կազմած անկյունը, տրված են ծայրակետի կոորդինատները
7. Միավոր շրջանագծի կետի անհայտ կոորդինատի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել միավոր շրջանագծի կետի կոորդինատը, եթե տրված է մյուսը
8. Միավոր շրջանագծին չպատկանող կետի կոորդինատների ընտրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել պահանջվող կետը
9. Կետի կոորդինատների հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատների հարաբերությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կետի կոորդինատների բանաձևերը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 7Մ. Առաջադրանքներ կետի կոորդինատների բանաձևերի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կետի կոորդինատների բանաձևերը» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ կետի կոորդինատների բանաձևերի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կետի կոորդինատների բանաձևերը» թեմայից 00:30:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ կետի կոորդինատների բանաձևերի վերաբերյալ