Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Միավոր շրջանագծի կետի կոորդինատների որոշումը 1Մ.
2. Կետի կոորդինատների որոշումը 1Մ.
3. Անկյան աստիճանային չափի որոշումը 1Մ.
4. Հարթության կետի կոորդինատները 2Մ.
5. Հատվածի կազմած անկյան որոշումը տրված հատվածի ծայրակետի կոորդինատների միջոցով 2Մ.