Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եռանկյան մակերեսը Ապացուցվում է եռանկյան մակերեսի մասին թեորեմը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թեորեմի ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել եռանկյան մակերեսի վերաբերյալ թեորեմը
2. Եռանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևի ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
3. Պնդումներ եռանկյան մակերեսի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
4. Մակերեսի բանաձևի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
5. Զուգահեռագծի և եռանկյան մակերեսները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռագծի և եռանկյան մակերեսները
6. Եռանկյան մակերեսի հաշվումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել եռանկյան մակերեսը
7. Եռանկյան կողմի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել եռանկյան կողմը
8. Եռանկյան մակերեսի որոշումը, երբ տրված են երկու կողմերն ու անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել եռանկյան մակերեսը
9. Հավասարասրուն եռանկյան անկյան սինուսը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարասրուն եռանկյան անկյան սինուսը
10. Եռանկյան կողմն ու մակերեսը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել եռանկյան կողմն ու մակերեսը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թեորեմ եռանկյան մակերեսի մասին» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ եռանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևի կիրառությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թեորեմ եռանկյան մակերեսի մասին» թեմայից 00:20:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ եռանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևի կիրառությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թեորեմ եռանկյան մակերեսի մասին» թեմայից 00:30:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ եռանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևի կիրառությունների վերաբերյալ