Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Թեորեմի ձևակերպումը 2Մ.
2. Պնդումներ եռանկյան մակերեսի վերաբերյալ 2Մ.
3. Մակերեսի բանաձևի որոշումը 2Մ.
4. Եռանկյան մակերեսի հաշվումը 3Մ.
5. Եռանկյան կողմի հաշվում 3Մ.