Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Ուղղանկյունանիստի հիմքերի և կողմնային մակերևույթի մակերեսները 2Մ.
2. Տեսական պնդումներ կանոնավոր պրիզմայի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ 1Մ.
3. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսի բանաձևերը 2Մ.
4. Ուղղանկյունանիստի կողմնային կողը 2Մ.
5. Կանոնավոր բուրգի հարթագիծը 3Մ.