Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քառանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևը Ապացուցվում է քառանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քառանկյան մակերեսի վերաբերյալ թեորեմի ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել քառանկյան մակերեսի վերաբերյալ թեորեմը
2. Քառանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
3. Պնդումներ քառանկյան մակերեսի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
4. Մակերեսի հաշվման բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
5. Քառանկյան մակերեսի հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել քառանկյան մակերեսը
6. Սեղանի մակերեսի հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել սեղանի մակերեսը
7. Քառանկյան անկյունագծի երկարության հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել քառանկյան անկյունագծի երկարության հաշվարկ
8. Քառանկյան մակերեսի որոշումը, երբ տրված են երկու անկյունագծերն ու անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել քառանկյան մակերեսը
9. Քառանկյան անկյունագծերի կազմած անկյան սինուսները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել քառանկյան անկյունագծերի կազմած անկյան սինուսները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Քառանկյան մակերեսի հաշվարկ» թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ ուռուցիկ քառանկյան մակերեսի որոշման բանաձևի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Քառանկյան մակերեսի հաշվարկ» թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ ուռուցիկ քառանկյան մակերեսի որոշման բանաձևի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Քառանկյան մակերեսի հաշվումը» թեմայից 00:30:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ ուռուցիկ քառանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևի վերաբերյալ