Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Շրջանագծում փռված անկյունով սեգմենտի մակերեսի հաշվարկը 1Մ.
2. Սեգմենտի և սեկտորի մակերեսների համեմատությունը 1Մ.
3. Սեգմենտի մակերեսի բանաձևերի ընտրություն 1Մ.
4. Պնդումներ սեգմենտի և սեկտորի մակերեսների վերաբերյալ 2Մ.
5. Սեգմենտի մակերեսի որոշումը, երբ տրված է փոքր կենտրոնային անկյունը 3Մ.