Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Շրջանի մակերեսը Շրջանի մակերեսը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Շրջանի մակերեսը, կենդանու շարժման տարածքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել շրջանի մակերեսը
2. Շրջանի շառավղի որոշումը, եթե տրված է մակերեսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել շրջանի շառավիղը, եթե տրված է մակերեսը
3. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը տրված շառավղով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը տրված շառավղով
4. Շրջանի մակերեսի որոշումը, եթե տրված է տրամագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել շրջանի մակերեսը, եթե տրված է տրամագիծը
5. Շրջանի շառավղի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել շրջանի շառավիղը
6. Համակենտրոն շրջաններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է գտնել համակենտրոն շրջաններից մեկի մակերեսը, եթե տրված է մյուսի մակերեսը
7. Պատկերի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել պատկերի տարրերը, եթե տրված է նրա մակերեսը
8. Շրջանի մակերեսի որոշումը, երբ տրված է լարը և կենտրոնային անկյունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շրջանի մակերեսը, երբ տրված է լարը և կենտրոնային անկյունը
9. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի մակերեսը
10. Հավասարակողմ եռանկյան ներգծյալ շրջանի մակերեսը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել հավասարակողմ եռանկյան ներգծյալ շրջանի մակերեսը
11. Օղակի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել օղակի մակերեսը
12. Ուղղանկյուն եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի երկարությունը և շրջանի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյուն եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի երկարությունը և շրջանի մակերեսը
13. Քառակուսու ներգծյալ շրջանագծի երկարության ու շրջանի մակերեսի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել քառակուսու ներգծյալ շրջանագծի երկարությունն ու շրջանի մակերեսը
14. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը, եթե տրված է նրա լարը և ներգծյալ անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շրջանի մակերեսը, տրված է լար և ներգծյալ անկյուն
15. Շեղանկյան ներգծյալ շրջանի շառավղի ու մակերեսի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան ներգծյալ շրջանի շառավիղն ու մակերեսը
16. Վեցանկյան արտագծյալ շրջանի մակերեսի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել վեցանկյան արտագծյալ շրջանի մակերեսը
17. Շրջանի մակերեսը, տրված է լարի հեռավորությունը կենտրոնից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շրջանի մակերեսը, եթե տրված է լարի հեռավորությունը կենտրոնից
18. Պիցցայի տրամագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել շրջանաձև պիցցայի տրամագիծը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Շրջանի մակերեսը» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ շրջանի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Շրջանի մակերեսը» թեմայից 00:25:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ շրջանի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Շրջանի մակերեսը» թեմայից 00:35:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ շրջանի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ