Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Շրջանի մակերեսը, կենդանու շարժման տարածքը 2Մ.
2. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը տրված շառավղով 1Մ.
3. Շրջանի մակերեսի որոշումը, եթե տրված է տրամագիծը 1Մ.
4. Համակենտրոն շրջաններ 3Մ.
5. Պատկերի մակերեսը 3Մ.
6. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի մակերեսը 3Մ.
7. Հավասարակողմ եռանկյան ներգծյալ շրջանի մակերեսը 4Մ.