Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կոնի մակերևույթի մակերեսը Կոնի մակերևույթի մակերեսը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կոնի շառավղի ու բարձրության որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կոնի շառավիղն ու բարձրությունը
2. Պնդումներ կոնի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
3. Կոնի մակերեսի բանաձևերի ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
4. Կոնի տարրերի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել կոնի տարրերը
5. Կոնաձև վրանի մակերեսի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել կոնաձև վրանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը և պատասխանը կլորացնել
6. Կոնի բարձրությունը, շառավիղը և կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել կոնի բարձրությունը, շառավիղը և կողմնային մակերևույթի մակերեսը
7. Կոնի շառավղի և բարձրության ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
8. Կոնի լրիվ մակերևույթի մակերեսի հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կոնի լրիվ մակերևույթի մակերեսը
9. Կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսի հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կոնի մակերևույթի մակերեսը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 11Մ. Առաջադրանքներ կոնի մակերևույթի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կոնի մակերևույթի մակերեսը» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ կոնի մակերևույթի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կոնի մակերևույթի մակերեսը» թեմայից 00:25:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ կոնի մակերևույթի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ