Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից

Բարդություն հեշտ

2
2. Հեռավորությունները սկզբնակետից

Բարդություն հեշտ

4
3. Հեռավորությունները կետերի միջև

Բարդություն միջին

2
4. Քառանկյան կողմերը

Բարդություն միջին

2
5. Միջնակետերի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
6. Քառանկյունը ուղղանկյուն է

Բարդություն միջին

8
7. Եռանկյան տեսակը

Բարդություն միջին

4
8. Եռանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

3
9. Միջին գծի ծայրակետերը

Բարդություն միջին

2
10. Ուղղանկյան մակերեսը, տրված են գագաթների կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
11. Ուղղանկյան անկյունագծերի հատման կետը

Բարդություն բարդ

5
12. Հավասարասրուն եռանկյուն

Բարդություն բարդ

7
13. Կետերի կոորդինատները

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ