Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետի աբսցիսը/օրդինատը

Բարդություն հեշտ

1
2. Կետի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
3. Կետը կիսահարթության մեջ

Բարդություն հեշտ

1
4. Տրված կետը կոորդինատային առանցքի վրա

Բարդություն հեշտ

1
5. Կետը քառորդում

Բարդություն հեշտ

1
6. Տրված կետը կիսահարթությունների մեջ

Բարդություն միջին

1
7. Չորս կետեր

Բարդություն միջին

1
8. Համաչափ կետը

Բարդություն միջին

1
9. Կետերի աբսցիսները

Բարդություն միջին

1
10. Համաչափ կետի գտնելը

Բարդություն միջին

2
11. Մասշտաբները կոորդինատային առանցքների վրա

Բարդություն միջին

1

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ