Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գլանի ծավալը Գլանի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գլանի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել գլանի ծավալը
2. Գլանի ծավալի հաշվարկը, եթե տրված են հիմքի շառավիղն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել գլանի ծավալը, տրված են հիմքի շառավիղն ու բարձրությունը
3. Գլանի ծավալի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
4. Գլանի բարձրության որոշումը, երբ տրված է ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել գլանի բարձրությունը
5. Տարբեր բարձրություններով գլանների ծավալների հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել տարբեր բարձրություններով գլանների ծավալները
6. Պնդումներ գլանի և ներգծյալ պրիզմայի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
7. Գլանի ծավալի հաշվարկը, երբ նրան ներգծված է կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմա 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել գլանի ծավալը
8. Գլանի առանցքային հատույթի մակերեսի հաշվարկը, երբ տրված է ծավալը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել գլանի առանցքային հատույթի մակերեսը
9. Գլանի և ներգծյալ պրիզմայի ծավալների հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է լրացնել դատարկ պատուհանները
10. Գլանի ծավալի մոտավոր հաշվարկի սխալանքը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել գլանի ծավալի մոտավոր հաշվարկի սխալանքը
11. Գլանի ծավալի որոշումը, երբ նրան ներգծված է եռանկյուն պրիզմա 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել պրիզմայի և գլանի ծավալները
12. Տարայի ծավալի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել ջրի մակարդակի բարձրությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գլանի ծավալը» թեմայից 00:20:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ գլանի ծավալի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գլանի ծավալը» թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ գլանի ծավալի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գլանի ծավալը» թեմայից 00:35:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ գլանի ծավալի վերաբերյալ