Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գնդի ծավալը Գնդի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արքիմեդի կանոնի ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել Արքիմեդի կանոնը
2. Գնդի ծավալի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
3. Գլանի ներգծյալ գնդի սահմանումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է սահմանել, թե ի՞նչ է նշանակում, որ գունդը շոշափում է գլանը
4. Պնդումներ գլանի և ներգծյալ գնդի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
5. Գնդի շառավղի որոշումը՝ տրված է գնդի ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել գնդի շառավիղը
6. Գնդի ծավալի որոշումը՝ տրված է գնդի շառավիղը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել գնդի ծավալը
7. Գնդի ծավալի որոշումը, եթե տրված է իրեն արտագծած գլանի ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել գնդի ծավալը
8. Գնդի և կիսագնդի ծավալների հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել գնդի կամ կիսագնդի ծավալը
9. Գլանի և գնդի ծավալների հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել գլանի և գնդի ծավալները
10. Քառակուսու պտույտից առաջացած գլանի և գնդի ծավալների հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել գլանի և գնդի ծավալները
11. Վերաձուլված գնդերի քանակի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել տրված գնդից ձուլված գնդերի թիվը
12. Ակվարիումի ծավալի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել ակվարիումի ծավալը
13. Գնդիկների և խորանարդի ծավալների տարբերության հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի և գնդիկների ծավալների տարբերությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գնդի ծավալը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 10Մ. Առաջադրանքներ գնդի ծավալի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գնդի ծավալը» թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ գնդի ծավալի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գնդի ծավալը» թեմայից 00:30:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ գնդի ծավալի վերաբերյալ