Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Արքիմեդի կանոնի ձևակերպումը 2Մ.
2. Գլանի ներգծյալ գնդի սահմանումը 2Մ.
3. Պնդումներ գլանի և ներգծյալ գնդի վերաբերյալ 2Մ.
4. Գնդի ծավալի որոշումը՝ տրված է գնդի շառավիղը 2Մ.
5. Գնդի ծավալի որոշումը, եթե տրված է իրեն արտագծած գլանի ծավալը 2Մ.