Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կոնի ծավալը Կոնի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կոնի ծավալի որոշումը, տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել կոնի ծավալը
2. Պնդման ճիշտ ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել պնդումը
3. Կոնի ծավալի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
4. Կոնի բարձրության որոշումը՝ տրված է ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել կոնի բարձրությունը
5. Կոնի ծավալի հաշվարկը՝ տրված են հիմքի շառավիղն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել կոնի ծավալը, տրված են հիմքի շառավիղն ու բարձրությունը
6. Պնդումներ կոնի և ներգծյալ բուրգի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
7. Մի քանի կոների ծավալների հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել մի քանի կոների ծավալները
8. Կոնի ծավալի որոշումը, երբ նրան ներգծված է կանոնավոր վեցանկյուն բուրգ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել կոնի ծավալը
9. Կոնի առանցքային հատույթի մակերեսի հաշվարկը. տրված է նրա ծավալը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կոնի առանցքային հատույթի մակերեսը
10. Կոնի ծավալի հաշվարկի վերաբերյալ պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է լրացնել դատարկ պատուհանները
11. Կոնի ծավալի մոտավոր հաշվարկի սխալանքը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել կոնի ծավալի մոտավոր հաշվարկի սխալանքը
12. Կոնի և իրեն ներգծված եռանկյուն բուրգի ծավալների հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել բուրգի և կոնի ծավալները
13. Կոնի հարթագիծը, տրված է ծավալը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել կոնի հարթագիծը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կոնի ծավալը» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ կոնի ծավալի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կոնի ծավալը» թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ կոնի ծավալի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կոնի ծավալը» թեմայից 00:30:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ կոնի ծավալի վերաբերյալ