Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ծավալի գաղափարը Ծավալի գաղափարը, չափման միավորները, հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մարմնի պրոյեկցիայի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել տրված պրոյեկցիան ունեցող մարմինը
2. Պնդման ճիշտ ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել ճիշտ պնդումը
3. Տեսական պնդումներ ծավալի հատկության վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
4. Պնդումներ մարմինների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
5. Տարածության ծավալի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ծավալի չափման միավորը
6. Խորանարդի և գլանի ծավալների որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել խորանարդից և գլանից բաղկացած մարմնի ծավալը
7. Ուղղանկյունանիստի ծավալի հաշվարկը, եթե տրված է եռանկյուն պրիզմայի ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե տրված է եռանկյուն պրիզմայի ծավալը
8. Լողավազանի ծավալի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հինգ խորանարդներից բաղկացած լողավազանի ծավալը
9. Խորանարդի կողի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի կողը
10. Մարմնի տեսքի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել վերևից նայելիս տրված տեսքն ունեցող մարմինը
11. Ծավալի չափման միավորների ձևափոխությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ծավալի չափման միավորների ձևափոխությունները
12. Երկու արտադրամասերի ծավալների համեմատությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է համեմատել խորանարդի և ուղղանկյունանիստի ծավալները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ծավալի գաղափարը» թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ մարմնի ծավալի և նրա հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ծավալի գաղափարը» թեմայից 00:25:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ մարմնի ծավալի և նրա հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ծավալի գաղափարը» թեմայից 00:30:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ մարմնի ծավալի և նրա հատկությունների վերաբերյալ