Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղղանկյունանիստի ծավալը Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղղանկյունանիստի ծավալի բանաձևի ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
2. Ուղղանկյունանիստի ծավալի որոշումը, երբ տրված են երեք կողերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը
3. Ուղղանկյունանիստի կողի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի կողը, եթե տրված է ծավալն ու մյուս երկու կողերը
4. Ուղղանկյունանիստի նիստի մակերեսի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի նիստի մակերեսը, եթե տրված են ծավալն ու կողը
5. Պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել ճիշտ պնդումը
6. Լողավազանի ջրի քանակի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել պահանջվող ջրի քանակը
7. Ուղղանկյունանիստին հավասարամեծ խորանարդի ծավալի հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Ուղղանկյունանիստի և խորանարդի ծավալները հավասարեցնելով պետք է հաշվել խորանարդի կողը
8. Ուղղանկյունանիստի ծավալի ու բարձրության վերաբերյալ պնդումներ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ուղղանկյունանիստի ծավալի վերաբերյալ ճիշտ պնդումը
9. Խորանարդի ծավալը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի ծավալը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղղանկյունանիստի ծավալը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 12Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյունանիստի ծավալի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղղանկյունանիստի ծավալը» թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյունանիստի ծավալի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ուղղանկյունանիստի ծավալը» թեմայից 00:30:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյունանիստի ծավալի վերաբերյալ