Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կրկնել ուժերի վերաբերյալ սահմանումներն ու կանոնները

Բարդություն հեշտ

2
2. Երեք ուժերի հնարավոր համազորը

Բարդություն միջին

4
3. Հրթիռի վրա ազդող ուժերի համազորի մեծությունն ու ուղղությունը

Բարդություն միջին

3
4. Որոշել ուժերի համազորը

Բարդություն հեշտ

1
5. Որոշել համազորն ու դրա ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

2
6. Որոշել հակուղղված ուժերի համազորի մեծությունն ու ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

2
7. Որոշել ուժերից մեկը, եթե հայտնի է համազորը

Բարդություն միջին

4
8. Հաշվել անկում կատարող մարզիկի վրա ազդող համազորը

Բարդություն միջին

6
9. Ուժաչափի զսպանակը ձգող ուժերի համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Որոշել քարշի ուժը

Բարդություն բարդ

6
11. Որոշել ուժերը պատկերող վեկտորների երկարությունները

Բարդություն միջին

3
12. Որոշել զսպանակի երկարացումը շփման ուժի միջոցով

Բարդություն բարդ

6
13. Հաշվել ավտոմեքենայի վրա ազդող ուժերի համազորը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ