Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13♦
1. Գումարի բանաձևեր (կոսինուս) 1♦
2. Հավասարության ստուգում 1♦
3. Գումարի բանաձևի կիրառում 5♦
4. Գումարի բանաձև (կոսինուս) 4♦
5. Եռանկյունաչափական նույնություններ 2♦