Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բազմությունների միավորում (տառեր, թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմությունների հատում (տառեր, թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել բազմությունների միավորումն ու հատումը (x, y, z)

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտնել բազմությունների միավորումն ու հատումը (a, b, c)

Բարդություն հեշտ

2
5. Երեք բազմությունների հատում

Բարդություն հեշտ

2
6. Գտնել անհայտ թիվը

Բարդություն հեշտ

2
7. Երեք բազմությունների միավորում և հատում

Բարդություն հեշտ

2
8. Բազմությունների հատում և միավորում

Բարդություն միջին

2
9. Էյլերի շրջաններ

Բարդություն բարդ

3
10. Ավտոտնակի մակերեսը

Բարդություն բարդ

3
11. Միավորման տարրերի թիվը

Բարդություն միջին

1
12. Հատման տարրերի թիվը

Բարդություն միջին

1
13. Բազմությունների միավորում

Բարդություն միջին

2
14. Բազմությունների հատում

Բարդություն միջին

2

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ