Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նույնություններ (զրո և մեկ)

Բարդություն հեշտ

4
2. Նույնություններ (արտադրյալ, քանորդ, տարբերություն)

Բարդություն հեշտ

4
3. Նույնություններ (գումարման և բազմապատկման հատկությունները, կոտորակի կրճատում)

Բարդություն հեշտ

5
4. Հակադիր երկանդամներ

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկանդամի քառակուսի

Բարդություն հեշտ

5
6. Գումարի քառակուսի

Բարդություն միջին

2
7. Փակագծերի բացում (ամբողջ թվեր)

Բարդություն միջին

4
8. Գումարի երկանդամների արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
9. Գումարի և տարբերության երկանդամների արտադրյալ (ամբողջ թվեր)

Բարդություն միջին

2
10. Երկանդամների և թվերի արտադրյալների տարբերության

Բարդություն միջին

5
11. Փակագծերի բացում, քառակուսիների տարբերություն (թվեր և տառեր)

Բարդություն միջին

3
12. Աստիճանների գումար

Բարդություն միջին

2
13. Քառակուսիների տարբերություն (տառեր)

Բարդություն միջին

4
14. Եռանդամների և երկանդամների արտադրյալ

Բարդություն բարդ

6
15. Երկանդամների քառակուսիների արտադրյալ

Բարդություն բարդ

9

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ