Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շարժման խնդիր

Բարդություն միջին

3
2. Շարժման խնդիր, գետի հոսանք

Բարդություն միջին

4
3. Շարժման խնդիր, երկու նավակ

Բարդություն միջին

4
4. Նույն ուղղությամբ շարժման խնդիր

Բարդություն միջին

4
5. Շարժման խնդիր, հոսանքի արագություն

Բարդություն բարդ

5
6. Դարակներում գրքերի քանակի որոշում

Բարդություն բարդ

6
7. Երեք հաջորդական զույգ թվեր

Բարդություն բարդ

6
8. Երեք հաջորդական կենտ թվեր

Բարդություն բարդ

6
9. Հոր և որդու բռնած ձկների քանակները

Բարդություն բարդ

4
10. Աշակերտը գնում է տետրեր և գրիչներ

Բարդություն բարդ

4
11. Գնել են տանձ և խնձոր

Բարդություն բարդ

4
12. Դպրոցներում սովորող աշակերտների թվերը

Բարդություն բարդ

6
13. Կարդացած էջերի քանակի որոշում

Բարդություն բարդ

3
14. Էջերի քանակի որոշում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ