Տեսություն

Երկու անհայտներով երկու հավասարումների համակարգի լուծման տեղադրման եղանակի ալգորիթմը:
 
1.  Համակարգի հավասարումներից որևէ մեկից (սովորաբար ավելի պարզից) արտահայտել փոփոխականներից մեկը մյուսի միջոցով, օրինակ՝  առաջին հավասարումից արտահայտել \(x\) -ը \(y\) -ի միջոցով:  

2. Ստացված արտահայտությունը տեղադրել մյուս (երկրորդ) հավասարման մեջ, օրինակ՝  \(x\) -ի փոխարեն:

3. Լուծել մեկ անհայտով հավասարումը, օրինակ՝  \(y\) -ի նկատմամբ (գտնել (y\) -ը ),

4. Երրորդ քայլում գտնված \(y\)-ի արժեքը տեղադրել \(y\) -ի փոխարեն՝ առաջին քայլում ստացված հավասարման մեջ և գտնել \(x\) -ը:
 
5. Գրել պատասխանը:  
Օրինակ
Լուծել հավասարումների համակարգը՝ x2y=35x+y=4
 
1) Առաջին հավասարումից ստանում ենք՝
 
x2y=3x=3+2y
 
2)  Ստացված արտահայտությունը տեղադրում ենք երկրորդ հավասարման մեջ՝ \(x\)-ի փոխարեն՝
 
5x+y=453+2y+y=4
 
3)  Լուծենք ստացված հավասարումը և գտնենք \(y\) -ը՝
 
53+2y+y=415+10y+y=410y+y=41511y=11:11y=1¯
 
4)  Տեղադրենք \(y\) -ի գտնված արժեքը առաջին քայլում ստացած հավասարման մեջ՝ \(y\) -ի փոխարեն և գտնենք \(x\) -ը՝
  
x=3+2yx=3+21x=32x=1¯
5) Պատասխան՝ 1;1
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: